Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Confusión entre as grafías b/v no galego Detalles   PDF
Xoán Rivas Cid
 
Nº 22 (2000): 2º semestre Consecuencias sociolingüísticas dos movementos migratorios internos en Galicia: o caso de Vigo Detalles   PDF
Ana Iglesias Álvarez
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Consideracións básicas para a renovación dos métodos de aprendizaxe do galego Detalles   PDF
Henrique Monteagudo, Manuel Puga Moruxa, Xosé A. Fernández Salgado
 
Nº 12 (1995): 2º semestre Consideracións verbo do uso dos demostrativos no galego Detalles   PDF
María Xosé Rodríguez Valcárcel
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Contribución á caracterización sociolingüística da segunda metade do século XIX Detalles   PDF
Carme Hermida
 
Nº 9 (1994): 1º semestre Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal Detalles   PDF
Manuel Ferreiro
 
Nº 24 (2002) Contribución ó estudio acústico das vibrantes Detalles   PDF
Ana Belén Escourido Pernas
 
Nº 19 (1999): 1º semestre Cortizo Amaro, José Luis (1998), O ghallegho dos sete lughares. O ghallegho que se falaba, e inda se fala, nos lughares de Rubillón, Taboazas, Liñares, Baíste, Penedo, Couso e Acebedo (concello de Avión, Ourense), Vigo Detalles   PDF
Xosé Manuel Pérez Sardiña
 
Nº 8 (1993): 2º semestre Costa Val, Maria Graça, Redação e textualidade, Livraria Martins Fontes, São Paulo,1991 Detalles   PDF
Xulio C. Sousa Fernández
 
Nº 4 (1991): 2º semestre Cunqueiro, traducido e traizoado Detalles   PDF
Xosé Antón Palacio Sánchez
 
Nº 22 (2000): 2º semestre David Crystal (2000), Language Death, Cambridge: Cambridge University Press Detalles   PDF
I.M. Roca
 
Nº 27 (2005) David Lasagabaster (2003). Trilingüismo en la enseñanza. Actitudes hacia la lengua minoritaria, la mayoritaria y la extranjera. Lleida: Milenio Detalles   PDF
Hakan Casares Berg, Antonio Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez, Isabel Suárez Fernández
 
Nº 32 (2010) Denominacións galegas para algunhas froitas Resumo   PDF
Marta Duyos Míguez, María Jesús Paz Lema, Sandra Romarís Hortas, Inés Veiga Mateos
 
Nº 24 (2002) Descrición acústica das sibilantes no concello de Cangas do Morrazo Detalles   PDF
Xosé Antonio Rodríguez Álvarez
 
Nº 22 (2000): 2º semestre Descrición acústica de tres fricativas galegas Detalles   PDF
Concepción Martínez Mayo
 
Nº 27 (2005) Descrición sociolingüística e formulación de plans de normalización locais: un caso de estudo (Ponteareas) Detalles   PDF
Fernando Groba Bouza
 
Nº 35 (2013) Dime como rematas e direiche onde te acentúo Resumo   PDF
Víctor Fresco Barbeito
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Dinamización cultural e lingüística Detalles   PDF
Merce Solé i Sanosa
 
Nº 36 (2018) Ditame da RAG sobre as formas galegas do apelido castelán Martínez Detalles   PDF
Seminario de Onomástica
 
Nº 29 (2007) Documentación latino-romance ‘non dispositiva’ na emerxencia do galego escrito Resumo   PDF
Ricardo Gutiérrez Pichel
 
Nº 29 (2007) Dorta, Josefa (ed.) (2007): Temas de dialectología. La Laguna – Tenerife: Instituto de Estudios Canarios Detalles   PDF
Xosé Afonso Álvarez Pérez
 
Nº 14 (1996): 2º semestre É meu amigo / é o meu amigo / é amigo meu Detalles   PDF
Carme Silva Domínguez
 
Nº 35 (2013) Edición crítica de dous documentos de 1418 asinados por Gómez García, notario de Santiago Resumo   PDF
Raquel Vila Amado
 
Nº 21 (2000): 1º semestre Edición dun texto medieval: o testamento de Fernán Beserra (1423) Detalles   PDF
Ana Belén Vázquez Pardal
 
Nº 13 (1996): 1º semestre Ensino do galego no estranxeiro: O caso de Finlandia Detalles   PDF
Taina Hämäläinen
 
126 - 150 de 348 elementos << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>