Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 12 (1995): 2º semestre As marcas de certeza na interrogación polarizada en galego Detalles   PDF
Delio García Represas
 
Nº 17 (1998): 1º semestre As realizacións de /e/ no castelán da Coruña Detalles   PDF
Sandra Faginas Souto
 
Nº 36 (2018) As sibilantes en Zas: análise dun cambio en proceso Resumo   PDF
Tamara Rial Montes
 
Nº 24 (2002) As vocais átonas finais en galego: estudio acústico Detalles   PDF
Rita Molinos Castro
 
Nº 36 (2018) Ás voltas con cerca de, a valoración aproximativa e os complementos de medida Resumo   PDF
Eva María Domínguez Noya
 
Nº 30-31: (2008-2009) Avaliación dun etiquetador automático estatístico para o galego actual: Xiada Resumo   PDF
Eva María Domínguez Noya, Francisco Mario Barcala Rodríguez, Miguel Ángel Molinero
 
Nº 21 (2000): 1º semestre Benigno F. Salgado: Diccionario Elemental Inglés-Galego, Galego-Inglés, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1999 Detalles   PDF
María dos Anxos Sobrino Pérez, Begoña Varela Vázquez
 
Nº 14 (1996): 2º semestre Benxamín Dosil e Suso Riveiro: Diccionario de ortografía. Fontel Edicións, A Coruña, 1995 Detalles   PDF
María do Carme García Ares
 
Nº 14 (1996): 2º semestre Bernd Bauske (1995): Sprachplanung des Asturianischen. Die Normierung und Normalisierung einer romanischen Kleinsprache im Spannungsfeld von Linguistik, Literatur und Politik. Berlin: Verlag Dr. Köster. II Detalles   PDF
Johannes Kabatek
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Bibliografía de lingüistica galega Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Bibliografía de lingüística galega (II) Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Bibliografía de lingüística galega (III) Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
 
Nº 4 (1991): 2º semestre Bibliografía de lingüística galega (IV) Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
 
Nº 5 (1992): 1º semestre Bibliografía de lingüistica galega (V) Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
 
Nº 5 (1992): 1º semestre Bilingüismo, horizonte imposible Detalles   PDF
Laudelino Pellitero Ramilo
 
Nº 6 (1992): 2º semestre Breve caracterización das falas (fundamentalmente galegas) do Val do Río das Ellas Detalles   PDF
Xosé-Henrique Costas González
 
Nº 7 (1993): 1º semestre Breves vocabularios da caza e da pesca Detalles   PDF
Marta Dacosta Alonso, Alfredo López Fernández
 
Nº 13 (1996): 1º semestre Características da evolución do léxico dunha nena bilingüe galego-castelán Detalles   PDF
María Amparo López Romalde
 
Nº 13 (1996): 1º semestre Carme López Taboada e María do Rosario Soto Arias: Así falan os galegos. Fraseoloxía da lingua galega, Galinova, A Coruña, 1995 Detalles   PDF
Armando Requeixo
 
Nº 36 (2018) Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal en Galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -ua, uá. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de publicacións e Intercambio Científico, 2015 Detalles   PDF
Antón Santamarina
 
Nº 26 (2004) Catálogo dos documentos éditos en galego anteriores a 1260 Detalles   PDF
Ana Isabel Boullón Agrelo
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Celso Emilio Ferreiro e a lingua galega Detalles   PDF
Constantino García
 
Nº 28 (2006) Charo Ferreiro e Inma Pena (coords.) (2005): Simposio sobre Antonio Couceiro Freijomil. Actas do congreso realizado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. Santiago de Compostela, o día 13 de maio de 2005. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia Detalles   PDF
Damián Suárez Vázquez
 
Nº 20 (1999): 2º semestre Comida e fame no refraneiro galego. Reflexións lingüísticas Detalles   PDF
Xosé A. Pérez Bouza
 
Nº 14 (1996): 2º semestre Comparanza da adquisición das formas de posesión do galego e o castelán en nenos bilingües Detalles   PDF
Miguel Pérez Pereira, Maite Forján Villar, Sagrario García
 
101 - 125 de 348 elementos << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>