Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 11 (1995): 1º semestre Algúns fenómenos morfolóxicos do galego de Santiago Detalles   PDF
Francisco Dubert García
 
Nº 14 (1996): 2º semestre Algúns trazos fonéticos do galego da Terra de Montes (Concello de Forcarei) Detalles   PDF
Xosé Soto Andión
 
Nº 5 (1992): 1º semestre Amimi Boainain Hauy: História da língua Portuguesa. I. Séculos XII, XII e XIV, Sao Paulo, Editora Ática, 1989 (Série Fundamentos, 21) Detalles   PDF
Francisco A. Cidrás Escáneo
 
Nº 23 (2001) Análise acústica das sibilantes de dúas parroquias no concello de Outes Detalles   PDF
Valentina Formoso Gosende
 
Nº 16 (1997): 2º semestre Análise acústica descritiva da pronunciación masculina e feminina nos ditongos galegos tónicos Detalles   PDF
Concepción Martínez Mayo
 
Nº 18 (1998): 2º semestre Análise comparativa de diccionarios bilingües: o Larousse compact español-francés, français-espagnol e o Vox esencial galego-castelán, castellano-gallego Detalles   PDF
Rexina R. Vega
 
Nº 5 (1992): 1º semestre Análise crítica do novo acordo ortográfico da lingua portuguesa Detalles   PDF
Tiago Vidal Figueroa
 
Nº 27 (2005) Análise da expresión escrita en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio. Resultados dun estudo realizado na comarca de Santiago de Compostela Resumo   PDF
Xaquín Loredo Gutiérrez, Antonio Fernández Salgado, Isabel Suárez Fernández
 
Nº 12 (1995): 2º semestre Análise do primeiro léxico producido por nenos galegos Detalles   PDF
Maite Forján Villar, Sagrario García López, Miguel Pérez Pereira
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Antecedentes da moderna planificación lingüística en Galicia: Frai Martín Sarmiento e Marcial Valladares Detalles   PDF
Ursula Esser
 
Nº 16 (1997): 2º semestre Ánxel Fole: Cartafolio galego. Introducción e compilación de Claudio Rodríguez Fer. Vigo: A Nosa Terra, 1996 Detalles   PDF
María Xosé Rodríguez Valcárcel
 
Nº 16 (1997): 2º semestre Anxo M. Lorenzo Suárez (ed.). Dinamización e normalización lingüística. Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 1997 Detalles   PDF
Alfonso Toimil Castro
 
Nº 15 (1997): 1º semestre Anxo M. Lorenzo Suárez, Ricardo Luaces Pazos, Xosé Mª Pin Millares, Patricio Sánchez Bello, Antonio Vaamonde Liste e Luz Varela Caruncho, Estudio Sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, P.A.S. e Estudiantes. Xuño 1996, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 1997 Detalles   PDF
María do Carme García Ares
 
Nº 20 (1999): 2º semestre Aproximación á onomástica persoal de Cangas do Morrazo no século XVIII Detalles   PDF
Carlos Cordeiro Moledo, Sonia Varela Pombo
 
Nº 34 (2012) Aproximación á sintaxe da prensa escrita en lingua galega Resumo   PDF
Estefanía Mosquera Castro
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Apuntamentos para un léxico da banca Detalles   PDF
Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Apuntamentos para un léxico da banca (II) Detalles   PDF
Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Apuntamentos para un léxico da banca (III) Detalles   PDF
Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López
 
Nº 11 (1995): 1º semestre Arias López, Valentín, Prontuario ortográfico de galego, Pontevedra, Edicións do Cumio, 1993 Detalles   PDF
Pilar Vázquez Grandas
 
Nº 6 (1992): 2º semestre Artigas, Rosa (coord.): A l'entorn de la gramàtica textual. Suplemento núm.8, COM ensenyar català als adults, outubro 1991, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1991 Detalles   PDF
Xulio C. Sousa Fernández
 
Nº 21 (2000): 1º semestre As autoridades no Diccionario gallego-castellano (1913-1928) da Real Academia Galega Detalles   PDF
Damián Suárez Vázquez
 
Nº 29 (2007) As colocacións nos dicionarios e obras terminográficas Resumo   PDF
María del Pilar Alvariño, María Liliana Martínez, Blanca Sánchez
 
Nº 9 (1994): 1º semestre As construccións pasivas do tipo "ser + participio" nos Miragres de Santiago Detalles   PDF
Eduardo Moscoso Mato
 
Nº 11 (1995): 1º semestre As estructuras adverbiais do tipo de diante miña Detalles   PDF
Carme Silva Domínguez
 
Nº 15 (1997): 1º semestre As expresións fixas nos diccionarios galegos Detalles   PDF
María Álvarez de la Granja
 
76 - 100 de 348 elementos << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>