Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Unha cuestión ortográfica. As abreviaturas, os símbolos e as siglas Detalles   PDF
Carlos Díaz Abraira
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Unha proba da lingua de Cunqueiro Detalles   PDF
Constantino García
 
Nº 27 (2005) Unha sociolingüística cualitativa e terapéutica para a Galicia de hoxe Detalles   PDF
Xesús Ferro Ruibal
 
Nº 19 (1999): 1º semestre Variación e sinonimia nas unidades fraseolóxicas. Caracterización xeral e proposta de tratamento lexicográfico Detalles   PDF
María Álvarez de la Granja
 
Nº 10 (1994): 2º semestre Variedade e empobrecemento do léxico Detalles   PDF
Ernesto Xosé González Seoane
 
Nº 10 (1994): 2º semestre Variedades lingüísticas e competencia comunicativa Detalles   PDF
Johannes Kabatek
 
Nº 28 (2006) Veny, Joan (ed.) (2005): Els mètodes en dialectologia: continuïtat o alternativa? I Jornada de l’Associació d’amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 11 de març de 2004). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Col. Biblioteca Filològica, LII Detalles   PDF
Xosé Afonso Álvarez Pérez
 
Nº 8 (1993): 2º semestre VV.AA., Informe da Comunicación en Galicia, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1993 Detalles   PDF
Elisa Fernández Rei
 
Nº 17 (1998): 1º semestre X. M. Bouzada Fernández, Lorenzo Suárez, O futuro da lingua. Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega. Consello da Cultura Galega, Santiago 1997 Detalles   PDF
Gabriel Rei Doval
 
Nº 16 (1997): 2º semestre X. R. Freixeiro Mato, Lingua galega: normalidade e conflicto, Santiago de Compostela, Laiovento, 1997 Detalles   PDF
Henrique Monteagudo
 
Nº 16 (1997): 2º semestre X. R. Freixeiro Mato, Os diminutivos en galego, Vigo, A Nosa Terra, 1996 Detalles   PDF
Aquilino S. Alonso Núñez
 
Nº 9 (1994): 1º semestre X. Rubal Rodríguez, D. Veiga Martínez, N. Arza Arza, A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora. Colección de Lingüística. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela, 1992 Detalles   PDF
Ana Seco Orosa
 
Nº 5 (1992): 1º semestre Xermán García Cancela, Carlos Luis Díaz Abraira: Manual de linguaxe administrativo, Escola Galega de Administración Pública, Colección Manuais, nº 1, Santiago de Compostela, 1991 Detalles   PDF
Xosé Torres Romar
 
Nº 1 (1990): 1º semestre X.M. Asorey, X. Torres Romar, A. Castro, X.L. Gallego: Diccionario temático e ilustrado de apicultura. Vocabulario castelán-galego. Santiago: CEDAGA, 1989 Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Xornadas e xeiras Detalles   PDF
Constantino García
 
Nº 35 (2013) Xosé Henrique Costas González: O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura), Vigo: Xerais, 2013 Detalles   PDF
Francisco Fernández Rei
 
Nº 14 (1996): 2º semestre Xosé L. Regueira Fernández (coordinación), Ana I. Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto González Seoane, Ramón Mariño Paz, Fernando R. Tato Plaza: Guía bibliográfica de lingüística galega. Vigo: Xerais, 1996 Detalles   PDF
Francisco Fernández Rei
 
Nº 32 (2010) Xosé López Díaz (2010). Dicionario galego-latino clásico e moderno. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia Detalles   PDF
Víctor Fresco Barbeito
 
Nº 17 (1998): 1º semestre Xosé Ramón Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega I, Fonética e fonoloxía, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998 Detalles   PDF
Francisco Dubert García
 
Nº 24 (2002) Xosé Ramón Freixeiro Mato. Manual de Gramática galega, A Nosa Terra, Vigo, 2001 Detalles   PDF
Soraya Domínguez Portela
 
Nº 22 (2000): 2º semestre ¿Existe unha lingua xurídica galega? Unha reflexión sobre a variedade creada a partir da traducción xurídica en Galicia Detalles   PDF
Iolanda Galanes Santos
 
Nº 22 (2000): 2º semestre ¿Norma galega, sistema galego-portugués? Aplicación dos termos de Coseriu ó “galego” e ó “portugués” Detalles   PDF
Francisco Dubert García
 
Nº 20 (1999): 2º semestre “Conversacións”. Diálogos inéditos en lingua galega recompilados por Louis Lucien Bonaparte Detalles   PDF
Beatriz Real Pérez
 
326 - 348 de 348 elementos << < 9 10 11 12 13 14