Detalles de autor/a

Pérez Sardiña, Xosé Manuel

  • Nº 19 (1999): 1º semestre - Recensións
    Cortizo Amaro, José Luis (1998), O ghallegho dos sete lughares. O ghallegho que se falaba, e inda se fala, nos lughares de Rubillón, Taboazas, Liñares, Baíste, Penedo, Couso e Acebedo (concello de Avión, Ourense), Vigo
    Detalles  PDF

  • Nº 13 (1996): 1º semestre - Artigos
    Os adverbios absolutos de lugar. Achega semántica e dialectal
    Detalles  PDF