Detalles de autor/a

Loredo Gutiérrez, Xaquín

 • Nº 27 (2005) - Artigos
  Análise da expresión escrita en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio. Resultados dun estudo realizado na comarca de Santiago de Compostela
  Resumo  PDF

 • Nº 27 (2005) - Recensións
  David Lasagabaster (2003). Trilingüismo en la enseñanza. Actitudes hacia la lengua minoritaria, la mayoritaria y la extranjera. Lleida: Milenio
  Detalles  PDF

 • Nº 25 (2003) - Artigos
  Revisión das actitudes lingüísticas da mocidade galega: Resultados dunha achega indirecta e cualitativa
  Resumo  PDF

 • Nº 23 (2001) - Recensións
  Rodríguez-Yáñez, X.P.; Lorenzo Suárez, A.M. e Cabeza Pereiro M.C. (eds.), (2000): Estudios de Sociolingüística, Linguas, sociedades e culturas, Volume 1,1, Bilingüismo, Vigo, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo
  Detalles  PDF