Detalles de autor/a

Pazos Balado, María do Carme

 • Nº 21 (2000): 1º semestre - Recensións
  Luís Daviña Facal (2000): Diccionario das Ciencias da Natureza e da Saúde. A Coruña. Deputación Provincial da Coruña. Tomos I (A-B) e II (C)
  Detalles  PDF

 • Nº 20 (1999): 2º semestre - Recensións
  Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos (1999): Diccionario del español actual. Madrid: Aguilar (2 vols.)
  Detalles  PDF

 • Nº 5 (1992): 1º semestre - Recensións
  Actas das I Xornadas de Onomástica, toponimia / I Onomastika Jardunaldien Agiriak, Toponimia, Vitoria-Gasteiz, abril de 1986 (edic. a cargo de Endrike Knörr e M. Ángeles Líbano ), Onomasticon Vasconiae 4, Euskaltzaindia, Bilbao, 1991
  Detalles  PDF