Detalles de autor/a

Fernández Rei, Francisco

 • Nº 35 (2013) - Recensións
  Xosé Henrique Costas González: O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura), Vigo: Xerais, 2013
  Detalles  PDF

 • Nº 14 (1996): 2º semestre - Recensións
  Xosé L. Regueira Fernández (coordinación), Ana I. Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto González Seoane, Ramón Mariño Paz, Fernando R. Tato Plaza: Guía bibliográfica de lingüística galega. Vigo: Xerais, 1996
  Detalles  PDF

 • Nº 12 (1995): 2º semestre - Recensións
  Ramón Lorenzo (ed.): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989. VI. Sección VI Galego. Sección VII Romania Nova. A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”, 1994
  Detalles  PDF

 • Nº 12 (1995): 2º semestre - Recensións
  Fr. Martín Sarmiento: Coloquio de vintecatro galegos rústicos. Edición crítica e estudio introductorio de Ramón Mariño Paz. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 1995
  Detalles  PDF

 • Nº 5 (1992): 1º semestre - Artigos
  A normalización da Franxa exterior da língua galega (II)
  Detalles  PDF

 • Nº 4 (1991): 2º semestre - Artigos
  A normalización da franxa exterior da lingua galega (I)
  Detalles  PDF