Detalles de autor/a

Castillo Velasco, Eduard del

  • Nº 32 (2010) - Artigos
    Catalán en galego, galego en catalán. Tratamento das linguas galega e catalá nas principais obras lexicográficas dos países cataláns e de Galicia
    Resumo  PDF