Nº 1 (1990)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Xornadas e xeiras
Constantino García
PDF
7-10
Tres propostas terminolóxicas para o léxico xurídico-administrativo a partir de fontes medievais
Ana Isabel Boullón Agrelo, Fernando R. Tato Plaza
PDF
11-15
Apuntamentos para un léxico da banca
Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López
PDF
17-39
Modelo de ficha lexicográfica. Dous exemplos: turno e apremio
Carlos Díaz Abraira
PDF
41-46
Algunhas consideracións sobre o galego como lingua da administración
Xermán García Cancela
PDF
47-56
Contribución á caracterización sociolingüística da segunda metade do século XIX
Carme Hermida
PDF
57-78
O status lingüÍstico nas denominacións de orixe específicas dos productos agroalimentarios galegos
Xosé Torres Romar
PDF
79-92
A lingua da escola: reflexións sobre da política lingüística no ensino dende a psicolingüística evolutiva
Miguel Pérez Pereira
PDF
93-109
Novas propostas na didáctica da lingua
Equipo de Lingua Galega
PDF
111-117
Lingua galega e lingua española: unha interacción pedagóxicamente necesaria
Bieito Silva-Valdivia
PDF
119-124
Algunhas notas sobre o material didáctico para o ensino en galego
Neves Arza Arza, Daniel Veiga Martínez
PDF
125-130
Consideracións básicas para a renovación dos métodos de aprendizaxe do galego
Henrique Monteagudo, Manuel Puga Moruxa, Xosé A. Fernández Salgado
PDF
131-144
Nota sobre o vocabulario inédito galego-castelán de X.M. Pintos
Xesús Riveiro Costa
PDF
145-153
Confusión entre as grafías b/v no galego
Xoán Rivas Cid
PDF
155-159
Galician G. Un artigo esquecido de E.H. Tuttle
Xulio C. Sousa Fernández
PDF
161-164
Bibliografía de lingüistica galega
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
PDF
165-200

Recensións

X.M. Asorey, X. Torres Romar, A. Castro, X.L. Gallego: Diccionario temático e ilustrado de apicultura. Vocabulario castelán-galego. Santiago: CEDAGA, 1989
Xosé Luís Regueira
PDF
201
Sociolingüística. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik / International Tearbook of European Sociolinguistics / Annuaire International de la Sociolinguistique Europeenne, 3 (1989)
Xosé Luís Regueira
PDF
202-204
Revista de Llengua i Dret, nº12, xullo de 1989, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya
Carlos Díaz Abraira
PDF
204-207