Nº 2 (1990)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Celso Emilio Ferreiro e a lingua galega
Constantino García
PDF
5-10
O "Vocabulario gallego-castellano" de Eduardo Pondal
Xosé María Gómez Clemente, Xosé Bieito Arias Freixedo
PDF
11-46
O léxico patrimonial galego: algúns aspectos do seu empobrecemento
Xosé Graña Núñez
PDF
57-58
Apuntamentos para un léxico da banca (II)
Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López
PDF
59-77
Posibles solucións para os termos casteláns fallar e fallo
Marisa Fernández Somoza
PDF
79-81
Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego
Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz
PDF
83-91
Normalización afectiva
Xesús Manuel López Valcárcel
PDF
93-104
Os programas de inmersión e a normalización lingüística no contexto galego
Neves Arza Arza, Daniel Veiga Martínez
PDF
105-111
A evolución da linguaxe en nenos de medio familiar bilingüe
Miguel Pérez Pereira
PDF
113-127
O tratamento da literatura en primaria
Xesús Rábade Paredes
PDF
129-134
Unha cuestión ortográfica. As abreviaturas, os símbolos e as siglas
Carlos Díaz Abraira
PDF
135-142
Normalización lingüística e cambio social. Apropósito dun libro de R.L.Cooper
Henrique Monteagudo
PDF
143-154
Bibliografía de lingüística galega (II)
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
PDF
155-209

Recensións

Francisco Fernández Rei: Dialectoloxía galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, Colección Universitaria, 1990
Antón Santamarina
PDF
211-212
Instituto da Lingua Galega: Atlas lingüístico galego. Volume I: Morfoloxía verbal. A Coruña: Fundación "Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa", 1990
Xosé Luís Regueira
PDF
213-215
Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca: Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias. Asturias: MDGA, 1990
R.M. López Gato
PDF
215-216
Revista de Llengua i Dret, nº13, decembro de 1989, Escola d'Administració Pública de Catalunya
Carlos Díaz Abraira
PDF
216-222