Nº 3 (1991)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Unha proba da lingua de Cunqueiro
Constantino García
PDF
5-13
Ó redor do topónimo Pobra: estado da cuestión e novos datos
Ana Isabel Boullón Agrelo
PDF
15-24
O nome "Paio"
Gonzalo Navaza
PDF
25-35
Algunhas aportacións ó diccionario da Real Academia Galega - Instituto da Lingua Galega
Pedro Benavente Jareño
PDF
37-71
Apuntamentos para un léxico da banca (III)
Ánxeles Carballo Martínez, Benxamín Dosil López
PDF
73-83
O uso do tempo futuro nos servicios informativos dos medios de comunicación galega
Ramón Novo
PDF
85-79
A relevancia social da alternancia lingüística
Joan A. Argente Giralt, Anxo M. Lorenzo Suárez
PDF
91-109
Interferencias lingüísticas do galego no castelán de Galicia dos séculos escuros. Algunhas calas nunha comarca rural: a Terra de Soneira
Xosé María Lema Suárez
PDF
111-133
Normalización. Agora ou nunca
Xesús Manuel López Valcárcel
PDF
135-146
Dinamización cultural e lingüística
Merce Solé i Sanosa
PDF
147-159
Antecedentes da moderna planificación lingüística en Galicia: Frai Martín Sarmiento e Marcial Valladares
Ursula Esser
PDF
161-164
A prol das traduccións
David Otero
PDF
165-168
Algunhas observacións da grafía h no galego
Pilar Vilaboi Freire
PDF
169-173
Bibliografía de lingüística galega (III)
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
PDF
175-194

Recensións

Diccionario Xerais Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1990
Xesús Riveiro Costa
PDF
195-199
Fernández Salgado, Benigno: Os xentilicios e os topónimos do mundo. Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D.X.P.L.), 1990
Alberte González Montañés
PDF
199-203
Esser, Ursula: Die Entwicklung des Galizisischen zur modernen Kultursprache: Eine Fallstudie zur aktuellen Sprachplanung. Bonn: Romanistischer Verlag, 1990
Xosé Luís Regueira
PDF
204-207
Santiago Petschen Verdaguer, Las minorías linguísticas de Europa Occidental: documentos (1492-1989). Vitoria-Gasteiz: Parlamento Vasco, Colección Informes y Documentos, 1990
Xosé Torres Romar
PDF
207-209
Juan C. Sager: A practical course in terminology processing. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Fernando R. Tato Plaza
PDF
209-211