Nº 4 (1991)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

A normalización da franxa exterior da lingua galega (I)
Francisco Fernández Rei
PDF
5-25
Tipoloxía das manifestacións de contacto lingüístico en Galicia. Algunhas consideracións
Bieito Silva-Valdivia
PDF
27-38
Interferencias entre galego e castelán: problemas do galego estándar
Johannes Kabatek
PDF
39-48
A lingua pondaliana e a formación do estándar literario galego
Manuel Ferreiro
PDF
49-70
O alomorfo lo do artigo nas cantigas medievais
Carme Hermida
PDF
71-85
Cunqueiro, traducido e traizoado
Xosé Antón Palacio Sánchez
PDF
87-98
Proposta mínima para a planificación lingüistica na formación do profesorado. Algúns datos históricos
María do Carme Ares Vázquez
PDF
99-108
A responsabilidade da escola
Xesús Rábade Paredes
PDF
109-112
Normalización e didáctica da língua
Xesús Manuel López Valcárcel
PDF
113-130
Linguaxe e comunicación na terceira edade: unha perspectiva evolutiva e de intervención
Onésimo Juncos, Francisco J. Iglesias, Hipólito Puente, Ana Rodríguez-Trelles Astruga
PDF
131-139
Os servicios lingüísticos: definición e estructura
Mª Teresa Cabré i Castellví
PDF
141-150
Bibliografía de lingüística galega (IV)
Xosé Luís Regueira, Xosé Bieito Arias Freixedo, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto Xosé González Seoane, Ramón Mariño Paz, Xesús Riveiro Costa, Fernando R. Tato Plaza
PDF
151-161

Recensións

I Seminario Internacional de Planificación Lingüística. Consello da Cultura Galega. Santiago, 25-28 de setembro de 1991
Henrique Monteagudo
PDF
163-165
González Reboredo, X.M. / Fernández de Rota, X.A (coords.): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros de Galeguidade" (O Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca do Bierzo, 5-7 de xullo de 1990). [Santiago]: Consello da Cultura Galega, 1991
Xosé Luís Regueira
PDF
166-169
Revista de Llengua i Dret, nº14, xullo de 1990, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990
Carlos Díaz Abraira
PDF
169-171