Nº 6 (1992)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

O príncipe Louis Lucien Bonaparte, precursor da lingüística galega
Johannes Kabatek
PDF
5-26
Estudio dalgúns valores do pronome un
Xavier Varela
PDF
27-46
A afirmación
Delio García Represas
PDF
47-64
Actos de reformulación conversacional: a corrección
Xosé A. Fernández Salgado
PDF
65-76
Espinela e xerigonza: pedras de precio no teatro de Cunqueiro
Xosé Antón Palacio Sánchez
PDF
77-84
Breve caracterización das falas (fundamentalmente galegas) do Val do Río das Ellas
Xosé-Henrique Costas González
PDF
85-107
Modificación de actitudes lingüísticas diglósicas: proposta dun programa de intervención educativa
María Luísa Alonso Escontrela
PDF
109-124
Sociolingüística e didáctica da lingua en Galicia: aproximación ó pensamento dos futuros profesores de lingua
Bieito Silva-Valdivia
PDF
125-135
A normalización lingüística na radio e a televisión de Galicia: proposta dun xornalista
Xosé M. Pérez
PDF
137-141
Medidas previas á posta en marcha dun plan de normalización docente
Helena Villar Janeiro, Xesús Rábade Paredes
PDF
143-147

Recensións

Guillermo Rojo, F. Fernández Rei, Roxelio Martínez e Francisco Campos (1991): As linguaxes dos medios de comunicación escritos en Galicia, edicións LEA, colección comunicación, Santiago
Alberte González Montañés
PDF
149-152
Artigas, Rosa (coord.): A l'entorn de la gramàtica textual. Suplemento núm.8, COM ensenyar català als adults, outubro 1991, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1991
Xulio C. Sousa Fernández
PDF
153-157