Nº 8 (1993)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

A lingua galega no sector dos servicios ou as racionalidades, dilemas e paradoxos presentes en usos cotiáns da lingua galega
Xan Bouzada Fernández
PDF
5-18
A lingua galega nas actividades laborais do sector secundario: do hábito adquirido á interacción social
Anxo M. Lorenzo Suárez
PDF
19-23
A lingua de Crecente Vega (Codeseira, 1933): un paso adiante no proceso de estandarización do idioma
Xosé Ramón Freixeiro Mato
PDF
25-56
Ourensanismos en Xente ao lonxe
Luisa Blanco
PDF
55-65
A fauna en Cunqueiro. As aves
Xesús Domínguez Dono, Ana Fachal Fraguela
PDF
67-80
A fauna en Cunqueiro. Os peixes
I. Salgado Basoa, M. Pérez Rodríguez
PDF
81-86
O padre Sarmiento no seu tempo
Ramón Mariño Paz
PDF
87-100
Lamas Carvajal e o Rexurdimento
Carme Hermida
PDF
101-115
Os nomes de persoa dunha parroquia rural galega: Berdoias (1607-1760)
Xosé María Lema Suárez
PDF
117-134
A combinatoria do posesivo na frase nominal
Carme Silva Domínguez
PDF
135-155

Recensións

VV.AA., Informe da Comunicación en Galicia, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1993
Elisa Fernández Rei
PDF
157-160
Costa Val, Maria Graça, Redação e textualidade, Livraria Martins Fontes, São Paulo,1991
Xulio C. Sousa Fernández
PDF
161-162