Nº 9 (1994)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Historia da lingua, lingüística histórica e dialectoloxía. Notas para a investigación e a docencia destas materias
Ramón Mariño Paz
PDF
5-24
A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (II)
Xosé Antón López Dobao
PDF
27-53
Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal
Manuel Ferreiro
PDF
55-88
Sobre fraseoloxía galega: algunhas mostras da área mindoniense
Armando Requeixo
PDF
89-109
Unha aproximación descritiva ó uso da preposición a co complemento directo en galego e castelán
Mª Sol López Martínez
PDF
111-128
As construccións pasivas do tipo "ser + participio" nos Miragres de Santiago
Eduardo Moscoso Mato
PDF
129-162

Recensións

X. Rubal Rodríguez, D. Veiga Martínez, N. Arza Arza, A lingua do alumnado e profesorado nas franxas occidentais de Asturias, León e Zamora. Colección de Lingüística. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela, 1992
Ana Seco Orosa
PDF
163-166
López Martínez, Mª Sol (1993): O complemento directo con preposición a en galego. Santiago, Universidade (Anexo nº 36 de Verba, Anuario Galego de Filoloxía)
Carme Silva Domínguez
PDF
167-168
Graña Núñez, Xosé: Vacilacións, interferencias e outros "pecados" da lingua galega, Edicións Ir Indo, Vigo, 1993
Miguel Seoane
PDF
169-171
Rodríguez Valcárcel, M. X. (1993): Lingua e literatura galegas en El Regional, Serie Comunicación, 9, Edicións Lea, Santiago de Compostela
Elisa Fernández Rei
PDF
173-175