Nº 10 (1994)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Variedades lingüísticas e competencia comunicativa
Johannes Kabatek
PDF
7-18
Gramática descritiva e gramática prescritiva
Rosario Álvarez Blanco
PDF
19-34
Modelos fonéticos e autenticidade lingüística
Xosé Luís Regueira
PDF
37-60
Variedade e empobrecemento do léxico
Ernesto Xosé González Seoane
PDF
89-102
Modelos de lingua e variación sintáctica
Francisco A. Cidrás Escáneo
PDF
103-118
Reversión evolutiva do castelanismo
Xosé Ramón García Soto
PDF
133-142

Recensións

Geolingüística. Trabajos europeos. Editado por Pilar García Mouton. Biblioteca de Filología Hispánica. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1994
María do Carme García Ares
PDF
151-160