Nº 20 (1999)

2º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

Ideas que sustentan a elaboración do diccionario de Valladares
María Dolores Sánchez Palomino
PDF
5-28
“Conversacións”. Diálogos inéditos en lingua galega recompilados por Louis Lucien Bonaparte
Beatriz Real Pérez
PDF
29-63
Comida e fame no refraneiro galego. Reflexións lingüísticas
Xosé A. Pérez Bouza
PDF
65-82
Aproximación á onomástica persoal de Cangas do Morrazo no século XVIII
Carlos Cordeiro Moledo, Sonia Varela Pombo
PDF
85-95
A entoación do galego do Baixo Miño. Aproximación descritiva
María dos Anxos Sobrino Pérez
PDF
97-125
Os sufixos nominais diminutivos –iñ-o / -iñ-a, -it-o / -it-a e –ic-o / -ic-a na fala do concello de Castrelo do Val
Aquilino S. Alonso Núñez
PDF
127-142

Recensións

Instituto da Lingua Galega (1999): Atlas lingüístico galego. Vol. 3: Fonética. A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”.
Xosé Luís Regueira
PDF
145-148
Ramón Mariño Paz: Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1998
Xavier Varela Barreiro
PDF
149-156
Regueira, Xosé Luís (coord.), Francisco Dubert García, Ramón Novo Folgueira, Edelmira Parga Valiña e Xulio C. Sousa Fernández (1998): Os sons da lingua, Edicións Xerais de Galicia, Vigo
Elisa Fernández Rei
PDF
157-159
Novo Folgueira, Paulino (1999): Diccionario de uso para a comunicación. Edicións Xerais de Galicia, Vigo
María Xesús Bugarín López
PDF
161-163
Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos (1999): Diccionario del español actual. Madrid: Aguilar (2 vols.)
María do Carme Pazos Balado
PDF
165-168