Nº 21 (2000)

1º semestre

Número completo

Ver ou descargar o número completo PDF

Táboa de contidos

Artigos

O século XIX no Diccionario Enciclopédico de Eladio Rodríguez
Xoán González Millán
PDF
5-22
O Diccionario gallego-castellano de Porto Rey
María Xesús Bugarín López, Begoña González Rei
PDF
25-66
As autoridades no Diccionario gallego-castellano (1913-1928) da Real Academia Galega
Damián Suárez Vázquez
PDF
67-102
O estatus do galego na bibliografía lingüística escrita en inglés
Xosé Ramón Varela Pérez
PDF
103-120
Edición dun texto medieval: o testamento de Fernán Beserra (1423)
Ana Belén Vázquez Pardal
PDF
123-143
Presentación do Atlas Lingüístico Galego, vol. III: Fonética
Michel Contini
PDF
145-149

Recensións

Fernández Rei, Francisco e Antón Santamarina Fernández (eds.), (1999): Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela
María Dolores Sánchez Palomino
PDF
151-159
Luís Daviña Facal (2000): Diccionario das Ciencias da Natureza e da Saúde. A Coruña. Deputación Provincial da Coruña. Tomos I (A-B) e II (C)
María do Carme Pazos Balado
PDF
161-165
Benigno F. Salgado: Diccionario Elemental Inglés-Galego, Galego-Inglés, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1999
María dos Anxos Sobrino Pérez, Begoña Varela Vázquez
PDF
166-171
Ramón Anxo Martínez Seixo (dir.) (2000). Diccionario fraseolóxico galego. Vigo: A Nosa Terra
María Álvarez de la Granja
PDF
173-178