Rodríguez-Yáñez, X.P.; Lorenzo Suárez, A.M. e Cabeza Pereiro M.C. (eds.), (2000): Estudios de Sociolingüística, Linguas, sociedades e culturas, Volume 1,1, Bilingüismo, Vigo, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo

Antonio Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez, Modesto Rodríguez Neira, Isabel Suárez Fernández

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega