Revista de Llengua i Dret, nº12, xullo de 1989, Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya

Carlos Díaz Abraira

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega