Diccionario Xerais Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1990

Xesús Riveiro Costa

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega