Ramón Lorenzo (ed.): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989. VI. Sección VI Galego. Sección VII Romania Nova. A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”, 1994

Francisco Fernández Rei

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega