Algunhas reflexións sobre a terminoloxía usada en arqueoloxía: arredor do termo 'castrametación' e o seu emprego na lingua galega

José Manuel Costa-García, Concepción Diéguez Diéguez

Resumo


O feito de contar cunha terminoloxía propia é un dos elementos que mellor exemplifica a autonomía e solvencia adquiridas por unha disciplina cientí-fica. Ao manterse un discurso formalmente correcto, sensible e axustado ao obxecto de estudo redúcense os equívocos na transmisión do coñecemento.
Nesta liña, a partir do estudo histórico do vocábulo castrametación, neste traballo afondaremos na casuística específica da arqueoloxía, na que este proceso dista de estar concluído –o que transmite a imaxe dunha disciplina en construción-, e como a cuestión relaciónase coa escaseza de traballos científicos estrictos en galego.
Este fenómeno evidencia a necesidade dun debate interno na construción dese corpus terminolóxico propio, pero tamén dunha activa colaboración interdisciplinar coa lingüística para que no dito proceso non se cometan excesos ou erros de vulto.


Palabras clave


Terminoloxía, lexicografía, arqueoloxía, campamentos romanos, idade moderna

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega