Ás voltas con cerca de, a valoración aproximativa e os complementos de medida

Eva María Domínguez Noya

Resumo


O intento de axustar a categorización de cerca seguido de frase preposicional con de no ámbito da localización espacial, en contra-posición co da localización temporal e a valoración aproximativa, lévame a profundar sobre estes últimos usos no galego actual. A súa presenza, ademais, en expresións cuantitativas con verbos de medida, distancia e duración provoca que revise a problemática clasificación sintáctica dos denominados complementos de medida e que cuestione tanto a catalogación preposicional de cerca de como a de complemento directo, cuestións ambas para as que creo que o galego achega datos interesantes.

Palabras clave


Categorización, adverbio, preposición, valoración aproximativa, verbos de medida, sintaxe, galego, lingüística de corpus.

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega