O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión

Xoán González Millán

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega