Lahuerta Mouriño, F. e Vázquez Álvarez, F.X., co tratamento terminolóxico de González González, M. (2000): Vocabulario multilingüe de organismos acuáticos, Santiago de Compostela: Termigal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Real Academia Galega)

Luís Antonio Juncal Pereira

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega