Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 363 (2002): Padre Sarmiento A formación da conciencia lingüística de Sarmiento Detalles   PDF
Xosé Luís Pensado Tomé
 
Nº 375 (2014): Xosé María Díaz Castro A fortuna crítica da obra de Díaz Castro Resumo   PDF
María Xesús Nogueira Pereira
 
Nº 367 (2006): Manuel Lugrís Freire A gramática de Lugrís na tradición lingüística galega Detalles   PDF
Ernesto González Seoane
 
Nº 379 (2018): María Victoria Moreno A gramática na Gramática de Saco Arce Resumo   PDF
Francisco Dubert García
 
Nº 377 (2016): Manuel María A historia inserida no teatro de Manuel María Resumo   PDF
Henrique Rabuñal
 
Nº 370 (2009): Ramón Piñeiro A humanidade de Ramón Piñeiro Detalles   PDF
Andrés Torres Queiruga
 
Nº 363 (2002): Padre Sarmiento A imprecación contra a morte de Xosé Labrada a primeira laudatio en honra do Padre Sarmiento Detalles   PDF
Xosé Ramón Barreiro Fernández
 
Nº 377 (2016): Manuel María A intervención política na poesía de Manuel María. Unha revisión Resumo   PDF
María Pilar García Negro
 
Nº 371 (2010): Uxío Novoneyra A liberdade das amadas mulleres Detalles   PDF
Carmen Blanco
 
Nº 377 (2016): Manuel María A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María Resumo   PDF
Xosé Ramón Freixeiro Mato
 
Nº 375 (2014): Xosé María Díaz Castro A madurez poética de Díaz Castro: anos 80 Resumo   PDF
Xosé Manuel Salgado
 
Nº 379 (2018): María Victoria Moreno A mestra e a pegada do camiño ensinado Resumo   pdf
Fina Casalderrey
 
Nº 372 (2011): Lois Pereiro A morte virá e ha ter os teus ollos (os derradeiros poemarios de Alexandre Cribeiro e Lois Pereiro) Resumo   PDF
Luís Cochón
 
Nº 378 (2017): Carlos Casares A muller como tema nos textos non ficcionais de Carlos Casares Resumo   PDF
Inma López Silva
 
Nº 379 (2018): María Victoria Moreno A obra de Saco Arce no contexto do Rexurdimento Resumo   PDF
Xurxo Martínez González
 
Nº 377 (2016): Manuel María A obra narrativa de Manuel María ou como contar a vida a través do río da escrita Resumo   PDF
Mercedes Queixas Zas
 
Nº 373 (2012): Valentín Paz-Andrade A oración da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías e ucronías dun poeta rescatado Resumo   PDF
Gregorio Ferreiro Fente
 
Nº 371 (2010): Uxío Novoneyra A palabra desdeñada e feita a man Detalles   PDF
Carlos Paulo Martínez Pereiro
 
Nº 372 (2011): Lois Pereiro A pauliña e o sistema penal eclesiástico na Galicia do Antigo Rréxime. Estudo literario, histórico e canónico Detalles   PDF
Xosé Ramón Barreiro Fernández
 
Nº 373 (2012): Valentín Paz-Andrade A persistente arxinación de Galiza e a tarefa económica de Valentín Paz-Andrade Resumo   PDF
Xavier Vence
 
Nº 364 (2003): Avilés de Taramancos A poesía de Antón Avilés de Taramancos: memoria da vida Detalles   PDF
Xosé María Álvarez Cáccamo
 
Nº 362 (2001): Eladio Rodríguez González A poesía de Eladio Rodríguez González Detalles   PDF
Olivia Rodríguez González
 
Nº 379 (2018): María Victoria Moreno A poesía galega de Samuel Eiján Resumo   PDF
Armando Requeixo
 
Nº 377 (2016): Manuel María A poesía última de Manuel María. Os libros que abren o seu canto final Resumo   PDF
Manuel López Foxo
 
Nº 364 (2003): Avilés de Taramancos A poética ascensional no primeiro Avilés Detalles   PDF
Xavier Carro
 
26 - 50 de 396 elementos << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>