Procurar


 
Número Título
 
Non hai resultados
 

Consellos de pescuda:

  • Os termos de busca non distinguen minúsculas/MAIÚSCULAS
  • Ignóranse as palabras comúns
  • Por defecto só se recuperan os artigos que conteñen todos os termos de busca (úsase por defecto o operador AND)
  • Combine diferentes palabras con OR para atopar artigos que conteñan algun dos termos; p.e., ensaio controlado OR ensaio aleatorizado
  • Use parénteses para crear consultas máis complexas; p.e., arquivo ((revista OR congreso) NOT tese)
  • Para procurar unha frase exacta, escríbaa entre comiñas; p.e., "publicacións de acceso aberto"
  • Se queres excluír unha palabra poña como prefixo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
  • Usa * como comodín para atopar calquera secuencia de caracteres; p.e., psi* acharía documentos que conteñan "psicolóxico", "psiquiatría ou "psicanálise"