Axuda de Open Journal Systems

Actual e Arquivos

Os números da revista están dispoñibles como un número actual ou edición, e como un conxunto de arquivos de números anteriores. O Administrador da Revista pode traer á páxina Web desta revista números previos da revista que foron publicados antes de utilizar este sistema, para que formen parte dos Arquivos que están dispoñibles para os lectores na páxina Web da revista.