Axuda de Open Journal Systems

Sobre a Revista

En Sobre a Revista, a revista presenta as súas políticas, procedementos e outros materiais axeitados, coa intención de facer os traballos da revista o máis transparentes posible. Este é o material que habitualmente se chama páxinas preliminares nas revistas. É onde os autores potenciais para esta revista poden aprender sobre a ligazón e o foco da revista, a súa Política de Revisión feita por Expertos, e como debe ser arranxado o envío, o seu formato e como enviar un artigo á revista.