Axuda de Open Journal Systems

Requerimentos de Envíos

Para poder asegurar que os envíos realizados á revista foron preparados correctamente e teñen o formato axeitado para seren procesados, o Administrador da Revista e o Editor desenvolveron un conxunto de Requirimentos de Envío que deben ser cumpridos polo Autor antes de poder proceder ao Paso 2 do Proceso de Envío do Autor. Se por algunha razón o Autor non pode cumprir algún dos Requirimentos, poderá seleccionar o Requirimento e inserir unha explicación nos Comentarios para o Editor.