Axuda de Open Journal Systems

Guías do Autor

A revista fornece un conxunto de Pautas do Autor en Sobre a Revista que informa sobre os estándares bibliográficos e de formato utilizados. Os aspectos que non se exemplifican nas Pautas, poden ser buscados polos Autores nos artigos publicados pola revista, para ver como son administrados outros tipos de materiais.