Axuda de Open Journal Systems

Táboa de Contidos

Unha vez programado o envío, este aparecerá na Táboa de Contidos dese número baixo o encabezamento da súa Sección. Se non existen envíos nunha Sección, esa Sección non aparecerá na Táboa de Contidos. O Editor pode reordenar as Seccións, e reordenar os envíos dentro dunha Sección.

Ademais, se o Administrador dunha Revista habilitou o control de subscrición, o Editor pode mudar as normas de acceso (de subscrición ou de acceso libre) de acordo cunha política de nivel por artigo.