Axuda de Open Journal Systems

Plugins do Sistema

A páxina de plugins do sistema permítelle ao administrador da revista ver a listaxe de plugins instalados en OJS e realizar calquera tarefa administrativa dispoñible por cada plugin. Para máis información, diríxete á documentación que acompaña cada plugin, e que se atopa dentro do directorio de plugins de OJS (/path/to/install/plugins).