Axuda de Open Journal Systems

Lector

Os lectores están compostos tanto polos usuarios subscritos a revistas que precisan subscrición como polos usuarios que escollen rexistrarse en revistas de acceso aberto (ben sexa de acceso aberto inmediato, ben acceso aberto despois dun período de tempo á publicación inicial do contido da revista). Os lectores rexistrados reciben unha notificación por correo electrónico cada vez que se publica un número da revista, este correo inclúe a táboa de contidos dese número en particular. Cando os autores se rexistran persoalmente nas revistas preséntaselles a opción de rexistrarse tamén como lectores.

Podes atopar máis información sobre o rexistro na revista en here.