Axuda de Open Journal Systems

Autor

Os autores poden rexistrar e enviar directamente artigos á revista a través da páxina Web da revista. Ao autor pídeselle cargar o artigo e fornecer os metadatos ou a información de indexación do artigo. (Os metadatos melloran a capacidade de busca para a investigación en liña e para a revista.) O autor pode cargar arquivos suplementarios, no formulario de conxuntos de datos, instrumentos de investigación, ou textos fonte que enriquecerán o artigo. O autor pode facerlle un seguimento á entrega durante o proceso editorial; así como participar na corrección de datos e probas de entregas aceptadas para a súa publicación; ao iniciar sesión na páxina Web da revista.

Podes atopar máis información en here.