Axuda de Open Journal Systems

Revisor

O revisor é seleccionado polo editor da sección para revisar unha entrega. Aos revisores pídeselles entregar revisións na páxina Web da revista (porén, algunhas revistas optan por unha política de revisión por correo electrónico) e están habilitados para cargar arquivos para que sexan utilizados polo editor e polo autor. Os revisores poden estar clasificados, mais isto depende das políticas da revista.

Podes atopar máis información en here.