Axuda de Open Journal Systems

Editor da Sección

O editor da Sección administra a revisión e a edición das entregas que lle foron asignadas. Nalgúns casos, un editor da sección que está asignado para supervisar entregas durante o Review proceso, tamén será responsable da supervisión da entrega para que sexa aceptado durante o Editing proceso (é dicir, durante a corrección de textos, a diagramación, e a corrección de probas). Porén, é costume que os editores da sección só traballen no proceso de Revisión, e un editor en función de editor da sección supervise as entregas durante o proceso de edición. A revista terá unha política que explique como serán divididas as tarefas.