Axuda de Open Journal Systems

Rexistro de usuarios nesta revista

Esta listaxe inclúe a todas as persoas rexistradas nesta revista. O administrador da revista ten a capacidade de iniciar a sesión de calquera usuario rexistrado. Isto pode ser de gran axuda cando se intenta proporcionar axuda remota ao usuario, porque lle permite ao administrador da revista obter información máis precisa do problema.

Desde aquí, o administrador da revista pode rexistrar os usuarios existentes na páxina de OJS como un todo, pode crear novos usuarios, e pode sincronizar os rexistros entre as revistas.