Axuda de Open Journal Systems

Correos dispostos

A revista utiliza unha variedade de correos electrónicos dispostos a dirixir os procesos de edición e publicación. Todos os correos están dirixidos aos destinatarios previamente (por exemplo, o editor da sección comunica ao editor de corrección de textos que a corrección de textos dunha entrega pode comezar). O administrador da revista pode editar versións defectuosas destes correos (dispoñibles en correos electrónicos na páxina de administración da revista). Da mesma forma, os correos poden ser editados polo usuario antes de seren enviados. Automaticamente, o sistema insire calquera información de relevo e especifica dentro da prioridade do correo antes de presentarllo ao usuario para enviar (por exemplo, o título e o resumo do envío ou a data de entrega da revisión). O correo tamén informa o destinatario sobre as instrucións para atopar a páxina Web axeitada, para que poida facer o traballo que se lle pide.

Enviando emails

OJS usa o correo electrónico para coordinar o funcionamento do proceso de edición e publicación. Todos os correos electrónicos preparados teñen versións predeterminadas, que aparecen cada vez que se fai clic na icona de correo electrónico correspondente. Os correos electrónicos predeterminados poden ser editados polo administrador da revista en calquera momento. Ademais, o remitente pode editar un correo electrónico antes de envialo. Cando se fai clic nunha icona de correo electrónico, completarase automaticamente co destinatario desexado, xunto con toda la información pertinente necesaria para a función editorial ou de publicación. O remitente pode agregar comentarios ou instrucións adicionais, segundo sexa necesario. O remitente pode cambiar o enderezo do correo electrónico do destinatario e os destinatarios adicionais, excepto naqueles casos que impliquen o envío de contrasinais (por razóns de seguridade). Teña en conta que a corrección do enderezo dun destinatario non altera o enderezo de correo electrónico que figura na súa páxina de perfil neste sistema. Corrixir o enderezo de correo electrónico do destinatario de maneira permanente para este sistema require notificarlle ao Administrador da Revista, quen ten a autoridade para realizar eses cambios nos perfís dos usuarios.