Axuda de Open Journal Systems

Usuarios

É responsabilidade do Administrador da Revista xestionar os usuarios en OJS. O que abrangue a creación de usuarios, a desactivación de contas, a xestión de funcións etc. O Administrador da Revista pode explorar e engadir rexistros existentes, mudar perfís, unir contas e contactar con grupos de usuarios.