Axuda de Open Journal Systems

Páxinas de Administración

O Administrador da Revista configura e personaliza o sistema para que se adapte á revista a través dunha serie de Páxinas Administrativas. O proceso comeza con cinco pasos na Configuración, inclúe as Seccións que serán publicadas, a liña e a formulación dos correos electrónicos estándar da revista, os idiomas dispoñibles para a revista, as estatísticas que se publican, e mais as ferramentas que estarán dispoñibles para os lectores.