Axuda de Open Journal Systems

Administración da Revista

O administrador da revista supervisa todos os aspectos da Administración da Revista, co asesoramento dos editores, incluíndo a instalación e a configuración do sistema da revista, rexistrando usuarios nas distintas funcións que se precisan para xestionar as revistas, creando as diferentes Seccións da revista, e outras tarefas administrativas.