Axuda de Open Journal Systems

Revisión feita por Expertos

Son rexistradas nesta páxina varias datas, incluíndo a data na que o editor solicitou Revisores, as datas nas que se iniciou a Revisión, e as datas nas que cada Revisor rematou a Revisión. O autor pode consultar a Política de Revisión en About the Journal para aprender máis sobre como revisa a revista os envíos. Os Revisores poden cargar arquivos que poden ser consultados polo autor, incluíndo versións do envío con notas. (Para consultar arquivos cargados, o autor pode premer no nome do arquivo ligado co Arquivo Cargado, e así consultar o arquivo ou gardalo no seu ordenador para abrilo máis adiante.)