Axuda de Open Journal Systems

En Edición

Os envíos nesta ringleira terán que pasar polos procesos de corrección de textos, diagramación e corrección de probas. Cando o editor de sección ou o editor preme sobre o título dun envío na ringleira de edición, son levados para á páxina de edición do envío. Cando o envío pasou pola etapa de edición e é programado para a súa ubicación nun número, este é retirado da lista e arquivado.

Para maior información sobre o proceso de edición, véxase In Editing.