Axuda de Open Journal Systems

Submission Metadata

Os metadatos que serán usados para indexar o envío na publicación van ser inseridos polo autor, e poden ser editados polo editor de sección, así como polo autor e o corrector de textos durante o proceso de edición.