Axuda de Open Journal Systems

En Revisión

Os envíos nesta ringleira están suxeitos a revisión e á decisión do editor de sección de aceptar ou rexeitar o envío. A extensión do proceso de revisión está definida na Política de revisión da revista (por exemplo, está suxeita toda a sección da revista á revisión feita por expertos? Cantos revisores expertos existen por envío?). Cando o editor de sección ou o editor preme sobre o título dun envío na ringleira de revisión, son levados para a páxina de revisión do envío. Se o editor de sección acepta un envío, este envío moverase para a ringleira de edición, pero en caso de que rexeite o envío, moverase aos arquivos.