Axuda de Open Journal Systems

Non asignado

Todo envío feito á revista ingresa no proceso de envíos non asignados do editor. Para asignar un envío nesta listaxe a un editor de sección, o editor preme no título do envío. Esta acción leva o editor á páxina de envío pertinente, onde se asigna o editor de sección. Cando un envío é asignado a un editor de sección móvese da ringleira de envíos non asignados para a ringleira de revisión.