Axuda de Open Journal Systems

Función do Corrector de Probas

O corrector de probas recibe un correo electrónico do editor de sección solicitándolle ao corrector que complete unha serie, ou series, de correccións de probas. Cómprelle entón o corrector de probas aceptar ou rexeitar esta responsabilidade; se o corrector de probas acepta, poderá iniciar sesión e comezar o proceso de corrección de probas dende a súa páxina principal de usuario.